Dziś imieniny: Alicji Alojzego Jutro: Pauliny Tomasza

fbkonkursswieta23Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku do 12 roku życia, mieszkające na terenie Gminy Święciechowa do udziału w Konkursie Plastycznym "Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna". Praca konkursowa powinna przedstawiać bożonarodzeniową kartkę świąteczną (tylko główną stronę). Praca plastyczna powinna zostać wykonana w dowolnej technice na kartce w formacie A4. Praca konkursowa musi przylegać do kartki i nie może mieć charakteru przestrzennego.

Nabór prac konkursowych: 20.11.2023 - 9.12.2023 r. Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są poniżej.

 

Uwaga! Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do piątku 15.12.2023 r.

KARTA ZGŁOSZENIA - TUTAJ.

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna 2023”

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ZMW.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs ma również na celu stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 3. Konkurs rozpoczyna się ogłoszeniem dnia 20.11.2023 r., nabór prac trwa do 9.12.2023 r. włącznie. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 13.12.2023 r. na stronie internetowej www.przybyszewo.pl .
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, którzy w dniu zgłoszenia do konkursu nie ukończyły 12 roku życia, mieszkające na terenie gminy Święciechowa.
 5. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wykonać poprzez przyniesienie pracy konkursowej do świetlicy Kuźnia Marzeń w Lasocicach przy ul. Kościelnej do dnia 9.12.2023 r. do godz. 23:59 wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr. 1 do regulaminu). Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć do specjalnie przygotowanego kartonu znajdującego się w wejściu do Kuźni marzeń. Praca konkursowa wraz z kartą zgłoszenia powinny znajdować się razem w jednej zamkniętej kopercie.
 6. Praca konkursowa powinna przedstawiać bożonarodzeniową kartkę świąteczną (tylko główną stronę). Ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice na kartce w formacie A4. Praca konkursowa musi przylegać do kartki i nie może mieć charakteru przestrzennego. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 7. Każda z osób może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie jedną pracę. Do pracy konkursowej należy dołączyć także wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr. 1 do regulaminu), zawierającą niezbędne dane kontaktowe. Dane służyć będą do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Zgłoszenie niezawierające karty zgłoszenia lub podanych wyżej informacji nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 9. Kapituła Konkursu zostanie powołana przez Zarząd Stowarzyszenia ZMW. Spośród przekazanych prac Kapituła Konkursu wyłoni laureatów konkursu. Kryteria oceny prac przez jury to zgodność z tematyką, pomysłowość, estetyka pracy i oryginalność.
 10. Wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym z organizatorem konkursu. Informacja o laureatach i zwycięzcy zostanie zamieszczona m.in. na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 11. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 12. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystanie prac konkursowych, ich powielanie, a także publikowanie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych przez organizatora i partnera. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji, w tym szczególnie jako wykorzystane i dystrybuowane wśród mieszkańców jako oficjalne kartki bożonarodzeniowe.
 13. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów powyższego konkursu.
 14. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 15. Regulamin niniejszego konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie www.przybyszewo.pl
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu; odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 17. Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do organizatorów mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie tel. 516 246 364.