Dziś imieniny: Diny Bogny Jutro: Alicji Alojzego

Stowarzyszenie ZMW od początku swojego istnienia zrealizowało wiele projektów. Istotnym ogniwem są osoby działające społecznie, pomysłodawcy oraz przede wszystkim młodzież która działa!

Projekty realizowane w 2023 roku:

"Młodzieżowe Wulkany Partycypacji" - Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kwota dofinansowania: 130 000 zł (w 2023 roku)
Okres realizacji: 01.05.2022 - 31.12.2023 r. (kontynuacja z 2022 roku)
Działania w ramach projektu: objęcie wsparciem 40 młodzieżowych liderów z województwa Wielkopolskiego, organizacja webinariów w ramach Akademii Młodzieżowych Liderów, realizacja 20 inicjatyw społecznych wraz z nagraniem filmów reportażowych

-----------------------------

Projekty realizowane w 2022 roku:

"Świąteczny Jarmark Pomysłów" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 4500 zł
Okres realizacji: 01.10.2022 - 31.12.2022 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia integrującego mieszkańców oraz organizacje społeczne i grupy nieformalne z terenu gminy Święciechowa.

"Młodzieżowe Wulkany Partycypacji" - Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kwota dofinansowania: 125 000 zł (w 2022 roku)
Okres realizacji: 01.05.2022 - 31.12.2023 r.
Działania w ramach projektu: przeprowadzenie rekrutacji i objęcie wsparciem 40 młodzieżowych liderów z województwa Wielkopolskiego, organizacja Akademii Młodzieżowych Liderów - trzech weekendowych zjazdów szkoleniowych w Poznaniu, organizacja Forum Ambasadorów Aktywności

"Od kultury do aktywności – warsztaty szycia i dziewiarstwa w gminie Święciechowa" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 1800 zł
Okres realizacji: 01.06.2022 - 27.08.2022 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty szycia i dziewiarstwa

"Młodzieżowy Budżet Gminy Święciechowa" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 10000 zł
Okres realizacji: 01.04.2022 - 31.12.2022 r.
Działania w ramach projektu: wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz finansowe 7 inicjatyw młodzieżowych na terenie gminy Święciechowa, praca i edukacja młodzieżowych liderów oraz mentorów, warsztaty oraz wydarzenia intergujące młodzież.

"Nasze busie heklowały i flikowały - my chcemy szyć i dziergać" - Narodowe Centrum Kultury (EtnoPolska2022)
Kwota dofinansowania: 29000 zł
Okres realizacji: 01.03.2022 - 17.10.2022 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty szycia i ręcznych robótek, wizyta studyjna w Łodzi, happening związany z szyciem sweterków dla drzew

"Eksplozja Młodzieżowych Inicjatyw" - Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowany z Funduszy EOG - KONTYNUACJA Z 2021 ROKU
Kwota dofinansowania: 29 216,00 euro (ok. 117 tys. zł)
Okres realizacji: 01.10.2021 - 31.12.2022 r.
Działania w ramach projektu: spotkania informacyjne o projekcie oraz rekrutacja grup młodzieżowych, przeprowadzenie lokalnych diagnoz, wizyta studyjna, dofinansowanie 10 społecznych inicjatyw przygotowanych przez młodzież (każda na kwotę 2000 zł), kampania społeczna związana ze społeczną aktywnością, szkolenia połączone z panelami dyskusyjnymi dla przedstawicieli urzędów gmin nt. funkcjonowania młodzieżowych rad, konferencja podsumowująca


Projekty realizowane w 2021 roku:

"Świąteczny Jarmark Pomysłów" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 9000 zł
Okres realizacji: 01.12.2021 - 31.12.2021 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia integrującego mieszkańców oraz organizacje społeczne i grupy nieformalne z terenu gminy Święciechowa.

"Eksplozja Młodzieżowych Inicjatyw" - Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowany z Funduszy EOG
Kwota dofinansowania: 29 216,00 euro (ok. 117 tys. zł)
Okres realizacji: 01.10.2021 - 31.12.2022 r.
Działania w ramach projektu: spotkania informacyjne o projekcie oraz rekrutacja grup młodzieżowych, przeprowadzenie lokalnych diagnoz, wizyta studyjna, dofinansowanie 10 społecznych inicjatyw przygotowanych przez młodzież (każda na kwotę 2000 zł), kampania społeczna związana ze społeczną aktywnością, szkolenia połączone z panelami dyskusyjnymi dla przedstawicieli urzędów gmin nt. funkcjonowania młodzieżowych rad, konferencja podsumowująca

"Kuźnia Młodzieżowego Wolontariatu" - Centrum PISOP w ramach Konkursu Mikrodoracji Wielkopolska Wiara (Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030)
Kwota dofinansowania: 7000 zł
Okres realizacji: 01.09.2021 - 30.11.2021 r.
Działania w ramach projektu: cykl warsztatów psychologiczno-pedagogicznych oraz warsztatów dot. włączenia społecznego dla wolontariuszy stowarzyszenia, wizyta studyjna

"Razem dla bezpieczeństwa seniorów w gminie Święciechowa" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 1400 zł
Okres realizacji: 01.09.2021 - 31.10.2021 r.
Działania w ramach projektu: realizacja i przygotowanie kampanii społecznej nt. bezpieczeństwa oraz pudełek życia

"Od kultury do aktywności - plenery malarskie w gminie Święciechowa" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 2000 zł
Okres realizacji: 01.06.2021 - 31.07.2021 r.
Działania w ramach projektu: organizacja pięciu pelnerów malarskich w sołectwach gminy Święciechowa

"Młodzi - Seniorom, Seniorzy - Młodym. Bezpieczny Senior w Gminie Święciechowa" - Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)
Kwota dofinansowania: 15000 zł
Okres realizacji: 01.06.2021 - 30.11.2021 r.
Działania w ramach projektu: spotkania profilaktyczno-edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy, dystrybucja pudełek życia wsród 350 seniorów (w wieku 60+) na terenie gminy Święciechowa, realizacja inicjatywy międzypokoleniowej.

"PomalujMY KULTURĄ naszą gminę!" - Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinansowania: 28000 zł
Okres realizacji: 01.03.2021 - 15.10.2021 r.
Działania w ramach projektu: Gminny Konkurs Plastyczny, wystawa artystyczna, wizyta studyjna w Krakowie, ognisko integrujące lokalną społeczność; zaprojektowanie i wydrukowanie kolorowanek przedstawiających lokalne dziedzictwo gminy Święciechowa.

"Pogoń za zającem 2021" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 750 zł
Okres realizacji: 24.03.2021 - 29.04.2021 r.
Działania w ramach projektu: organizacja Pogoni za zającem

 


Projekty realizowane w 2020 roku:

"Przybyszewski Quest" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 2000 zł
Okres realizacji: 23.09.2020 - 30.11.2020 r.
Działania w ramach projektu: organizacja dwóch warsztatów dla dzieci i młodzieży nt. tworzenia questów, utworzenie questu z zagadkami i spacerem po Przybyszewie, wydruk questów i dystrybucja

"Połączeni historią" - Fundacja Orlen
Kwota dofinansowania: 7000 zł
Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.04.2021 r.
Działania w ramach projektu: uporządkowanie dawnego cmentarza poewangelickiego w Lasocicach,  zaprojektowanie i przygotowanie tablic opisujących rodzinę von Leessen, wraz z wizerunkiem kaplicy z Trzebin i postawienie ich w Lasocicach oraz w Trzebinach

Młodzieżowe Wulkany Partycypacji - Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
kwota dofinansowania: 107 450,00 zł
Okres realizacji: 01.02.2020 - 30.11.2020
Działania w ramach projektu: zrekrutowanie 15 młodzieżowych zespołów (dwuosobowych) w wieku 13-19 lat z terenu powiatów: leszczyński, kościański, gostyński, rawicki oraz Miasto Leszno; udział młodzieży w Szkole Młodzieżowych Liderów i wizycie studyjnej w Warszawie, udział w warsztatach nt. tworzenia projektów oraz partycypacji społecznej, wypracowanie i zorganizowanie inicjatyw angażujących lokalną społeczność

"COOLturalny Powiat" - Powiat Leszczyński - rezygnacja z realizacji ze względu na ograniczenia związane z COVID-19
Kwota dofinansowania: 2500 zł
Okres realizacji: 14.02.2020 - 15.12.2020 r.
Działania w ramach projektu: organizacja warsztatów świątecznych oraz wyjazd do teatru

"Lokalnie, aktywnie, razem – dla gminy Święciechowa!" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 01.02.2020 - 31.10.2020 r.
Działania w ramach projektu: organizacja Pogoni za zającem, Rodzinnego Festynu oraz Orientuj sie 2020.


 

Projekty zrealizowane w 2019 roku:

"Razem możemy więcej" – Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 22.11.2019 – 26.12.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia integrującego grupy nieformalne, organizacje pozarządowe orqz lokalną społeczność.

„Uwolnij książkę na wsi – BOOKcrossing!” – Fundacja Tesco (w ramach programu „Decydujesz – pomagamy”
Kwota dofinansowania: 3000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.10.2019 r.
Działania w ramach projektu: postawienie budek bookcrossingowych na placach zabaw w Lasocicach, Przybyszewie oraz w Ogrodach, organizacja happeningu promującego czytelnictwo.

„Nasze wspólne dziedzictwo” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!”)
Kwota dofinansowania: 7000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 30.09.2019 r.
Działania w ramach projektu: spotkania z mieszkańcami, renowacja – odmalowanie figur

„Odkryj skarb – co kryją wsie?” – Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 2000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.10.2019 r.
Działania w ramach projektu: Warsztaty dla lokalnej społeczności i tworzenie questów, zorganizowanie Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

„COOlturalne i aktywne – Babki na maksa!”– Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 2500 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 15.12.2019 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty kulinarne, wyjazd do teatru do Leszna, wydanie broszury z przepisami kulinarnymi.

„(Na)kręcone wsie” – Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinansowania: 22 000 zł
Okres realizacji: 01.05.2019 – 31.08.2019 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty ze sztuk wizualnych (dziennikarskie, fotograficzne, filmowe), gminny konkurs fotograficzny, letnie objazdowe kina plenerowe, wizyta studyjna w Łodzi, nagrywanie filmu o dziedzictwie kulturowym gminy Święciechowa, ognisko podsumowujące.

„COOLturalny senior” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu)
Kwota dofinansowania: 20 000 zł
Okres realizacji: 01.06.2019 – 30.11.2019 r.
Działania w ramach projektu: tematyczne spotkania i warsztaty m.in. z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym, kosmetyczką; przygotowanie wspólnej międzypokoleniowej inicjatywy, wyjazd do teatru do Wrocławia.
Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare.

„Orientuj się 2019” – Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 700 zł
Okres realizacji: 01.07.2019 – 31.08.2019 r.
Działania w ramach projektu: zorganizowanie wydarzenia „Orientuj się 2019”; spotkania zespołu wolontariuszy.

„Mali Inżynierowie Gminy Święciechowa” – Fundacja Tesco (w ramach programu „Decydujesz – pomagamy”
Kwota dofinansowania: 3000 zł
Okres realizacji: 01.05.2019 – 30.06.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja warsztatów robotyki LEGO dla dzieci w Lasocicach, Krzycku Małym, Strzyżewicach, Trzebinach oraz w Długiem Starem.

„Pogoń za zającem 2019” – Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 680 zł
Okres realizacji: 01.04.2019 – 02.05.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia „Pogoń za zającem 2019” – poszukiwania wielkanocnego zajączka dla dzieci.

„Od kreatywności do aktywności” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”)
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.03.2019 r.
Działania w ramach projektu: cykliczne warsztaty w Kuźni marzeń m.in. mydlarskie, modelowanie balonów, recyklingowe, eksperymenty, papiernicze, artystyczne, robienia biżuterii; popołudnia z grami planszowymi.


Projekty zrealizowane w 2018 roku:

"Wieś kulturą malowana" – Narodowe Centrum Kultury (Program Kultura – Interwencje 2019. EtnoPolska)
Kwota dofinansowania: 18 300 zł
Okres realizacji: 30.09.2018 - 20.12.2018 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty artystyczne dla dzieci młodzieży wraz z wykonaniem muralu w Przybyszewie, konkurs plastyczny, wyjazd studyjny do Warszawy, ognisko podsumowujące

„Piknik historyczny – Wspólnie dla Niepodległej" – Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 30.07.2018 - 18.11.2018 r.
Działania w ramach projektu: organizacja konkursu plastycznego oraz Pikniku Historycznego „Wspólnie dla Niepodległej” w Lasocicach

„Rajd Rowerowy – poznajmy piękno naszych wsi" – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Kwota dofinansowania: 10 000 zł
Okres realizacji: 01.07.2018 - 15.11.2018 r.
Działania w ramach projektu: organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego zakończonego kinem plenerowym

„Od kreatywności do aktywności” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”)
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.03.2019 r.
Działania w ramach projektu: cykliczne warsztaty w Kuźni marzeń m.in. mydlarskie, modelowanie balonów, recyklingowe, eksperymenty, papiernicze, artystyczne, robienia biżuterii; popołudnia z grami planszowymi.

„Razem możemy więcej” – Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 30.11.2018 – 31.12.2018 r.
Działania w ramach projektu: organizacja we współpracy z innymi organizacjami z terenu Gminy Święciechowa wydarzenia integrującego społeczność gminy.


 

SPRAWOZDANIA W ZWIĄZKU Z POSIADANYM STATUSEM ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Sprawozdania merytoryczne oraz finansowe:

- 2020 rok - TUTAJ

- 2021 rok - TUTAJ

- 2022 rok - TUTAJ