Dziś imieniny: Zenobii Przemyslawa Jutro: Urbana Saturnina


UWAGA!

W związku z obowiązującymi w Polsce obostrzeniami i wymogami wprowadzonymi ze względu na stan epidemii koronawirusa Stowarzyszenie ZMW wprowadziło Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie ZMW. Procedury wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ.

Wszystkie osoby, które biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie ZMW mają obowiązek zapoznać się z procedurami oraz podpisać stosowne oświadczenie.


Stowarzyszenie ZMW od początku swojego istnienia zrealizowało wiele projektów. Istotnym ogniwem są osoby działające społecznie, pomysłodawcy oraz przede wszystkim młodzież która działa!

Projekty realizowane w 2020 roku:

"Przybyszewski Quest" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 2000 zł
Okres realizacji: 23.09.2020 - 30.11.2020 r.
Działania w ramach projektu: organizacja dwóch warsztatów dla dzieci i młodzieży nt. tworzenia questów, utworzenie questu z zagadkami i spacerem po Przybyszewie, wydruk questów i dystrybucja

"Połączeni historią" - Fundacja Orlen
Kwota dofinansowania: 7000 zł
Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.04.2021 r.
Działania w ramach projektu: uporządkowanie dawnego cmentarza poewangelickiego w Lasocicach,  zaprojektowanie i przygotowanie tablic opisujących rodzinę von Leessen, wraz z wizerunkiem kaplicy z Trzebin i postawienie ich w Lasocicach oraz w Trzebinach

Młodzieżowe Wulkany Partycypacji - Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
kwota dofinansowania: 107 450,00 zł
Okres realizacji: 01.02.2020 - 30.11.2020
Działania w ramach projektu: zrekrutowanie 15 młodzieżowych zespołów (dwuosobowych) w wieku 13-19 lat z terenu powiatów: leszczyński, kościański, gostyński, rawicki oraz Miasto Leszno; udział młodzieży w Szkole Młodzieżowych Liderów i wizycie studyjnej w Warszawie, udział w warsztatach nt. tworzenia projektów oraz partycypacji społecznej, wypracowanie i zorganizowanie inicjatyw angażujących lokalną społeczność

"COOLturalny Powiat" - Powiat Leszczyński - rezygnacja z realizacji ze względu na ograniczenia związane z COVID-19
Kwota dofinansowania: 2500 zł
Okres realizacji: 14.02.2020 - 15.12.2020 r.
Działania w ramach projektu: organizacja warsztatów świątecznych oraz wyjazd do teatru

"Lokalnie, aktywnie, razem – dla gminy Święciechowa!" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 01.02.2020 - 31.10.2020 r.
Działania w ramach projektu: organizacja Pogoni za zającem, Rodzinnego Festynu oraz Orientuj sie 2020.


 

Projekty zrealizowane w 2019 roku:

"Razem możemy więcej" – Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 22.11.2019 – 26.12.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia integrującego grupy nieformalne, organizacje pozarządowe orqz lokalną społeczność.

„Uwolnij książkę na wsi – BOOKcrossing!” – Fundacja Tesco (w ramach programu „Decydujesz – pomagamy”
Kwota dofinansowania: 3000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.10.2019 r.
Działania w ramach projektu: postawienie budek bookcrossingowych na placach zabaw w Lasocicach, Przybyszewie oraz w Ogrodach, organizacja happeningu promującego czytelnictwo.

„Nasze wspólne dziedzictwo” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!”)
Kwota dofinansowania: 7000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 30.09.2019 r.
Działania w ramach projektu: spotkania z mieszkańcami, renowacja – odmalowanie figur

„Odkryj skarb – co kryją wsie?” – Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 2000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.10.2019 r.
Działania w ramach projektu: Warsztaty dla lokalnej społeczności i tworzenie questów, zorganizowanie Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

„COOlturalne i aktywne – Babki na maksa!”– Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 2500 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 15.12.2019 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty kulinarne, wyjazd do teatru do Leszna, wydanie broszury z przepisami kulinarnymi.

„(Na)kręcone wsie” – Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinansowania: 22 000 zł
Okres realizacji: 01.05.2019 – 31.08.2019 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty ze sztuk wizualnych (dziennikarskie, fotograficzne, filmowe), gminny konkurs fotograficzny, letnie objazdowe kina plenerowe, wizyta studyjna w Łodzi, nagrywanie filmu o dziedzictwie kulturowym gminy Święciechowa, ognisko podsumowujące.

„COOLturalny senior” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu)
Kwota dofinansowania: 20 000 zł
Okres realizacji: 01.06.2019 – 30.11.2019 r.
Działania w ramach projektu: tematyczne spotkania i warsztaty m.in. z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym, kosmetyczką; przygotowanie wspólnej międzypokoleniowej inicjatywy, wyjazd do teatru do Wrocławia.
Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare.

„Orientuj się 2019” – Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 700 zł
Okres realizacji: 01.07.2019 – 31.08.2019 r.
Działania w ramach projektu: zorganizowanie wydarzenia „Orientuj się 2019”; spotkania zespołu wolontariuszy.

„Mali Inżynierowie Gminy Święciechowa” – Fundacja Tesco (w ramach programu „Decydujesz – pomagamy”
Kwota dofinansowania: 3000 zł
Okres realizacji: 01.05.2019 – 30.06.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja warsztatów robotyki LEGO dla dzieci w Lasocicach, Krzycku Małym, Strzyżewicach, Trzebinach oraz w Długiem Starem.

„Pogoń za zającem 2019” – Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 680 zł
Okres realizacji: 01.04.2019 – 02.05.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia „Pogoń za zającem 2019” – poszukiwania wielkanocnego zajączka dla dzieci.

„Od kreatywności do aktywności” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”)
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.03.2019 r.
Działania w ramach projektu: cykliczne warsztaty w Kuźni marzeń m.in. mydlarskie, modelowanie balonów, recyklingowe, eksperymenty, papiernicze, artystyczne, robienia biżuterii; popołudnia z grami planszowymi.


Projekty zrealizowane w 2018 roku:

"Wieś kulturą malowana" – Narodowe Centrum Kultury (Program Kultura – Interwencje 2019. EtnoPolska)
Kwota dofinansowania: 18 300 zł
Okres realizacji: 30.09.2018 - 20.12.2018 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty artystyczne dla dzieci młodzieży wraz z wykonaniem muralu w Przybyszewie, konkurs plastyczny, wyjazd studyjny do Warszawy, ognisko podsumowujące

„Piknik historyczny – Wspólnie dla Niepodległej" – Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 30.07.2018 - 18.11.2018 r.
Działania w ramach projektu: organizacja konkursu plastycznego oraz Pikniku Historycznego „Wspólnie dla Niepodległej” w Lasocicach

„Rajd Rowerowy – poznajmy piękno naszych wsi" – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Kwota dofinansowania: 10 000 zł
Okres realizacji: 01.07.2018 - 15.11.2018 r.
Działania w ramach projektu: organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego zakończonego kinem plenerowym

„Od kreatywności do aktywności” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”)
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.03.2019 r.
Działania w ramach projektu: cykliczne warsztaty w Kuźni marzeń m.in. mydlarskie, modelowanie balonów, recyklingowe, eksperymenty, papiernicze, artystyczne, robienia biżuterii; popołudnia z grami planszowymi.

„Razem możemy więcej” – Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 30.11.2018 – 31.12.2018 r.
Działania w ramach projektu: organizacja we współpracy z innymi organizacjami z terenu Gminy Święciechowa wydarzenia integrującego społeczność gminy.


 

Projekty zrealizowane w 2017 roku:

wkrótce uzupełnimy ;)