Dziś imieniny: Diny Bogny Jutro: Alicji Alojzego

Stowarzyszenie ZMW od początku swojego istnienia zrealizowało wiele projektów. Istotnym ogniwem są osoby działające społecznie, pomysłodawcy oraz przede wszystkim młodzież która działa!

Projekty realizowane w 2023 roku:

"Młodzieżowe Wulkany Partycypacji" - Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kwota dofinansowania: 130 000 zł (w 2023 roku)
Okres realizacji: 01.05.2022 - 31.12.2023 r. (kontynuacja z 2022 roku)
Działania w ramach projektu: objęcie wsparciem 40 młodzieżowych liderów z województwa Wielkopolskiego, organizacja webinariów w ramach Akademii Młodzieżowych Liderów, realizacja 20 inicjatyw społecznych wraz z nagraniem filmów reportażowych

-----------------------------

Projekty realizowane w 2022 roku:

"Świąteczny Jarmark Pomysłów" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 4500 zł
Okres realizacji: 01.10.2022 - 31.12.2022 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia integrującego mieszkańców oraz organizacje społeczne i grupy nieformalne z terenu gminy Święciechowa.

"Młodzieżowe Wulkany Partycypacji" - Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kwota dofinansowania: 125 000 zł (w 2022 roku)
Okres realizacji: 01.05.2022 - 31.12.2023 r.
Działania w ramach projektu: przeprowadzenie rekrutacji i objęcie wsparciem 40 młodzieżowych liderów z województwa Wielkopolskiego, organizacja Akademii Młodzieżowych Liderów - trzech weekendowych zjazdów szkoleniowych w Poznaniu, organizacja Forum Ambasadorów Aktywności

"Od kultury do aktywności – warsztaty szycia i dziewiarstwa w gminie Święciechowa" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 1800 zł
Okres realizacji: 01.06.2022 - 27.08.2022 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty szycia i dziewiarstwa

"Młodzieżowy Budżet Gminy Święciechowa" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 10000 zł
Okres realizacji: 01.04.2022 - 31.12.2022 r.
Działania w ramach projektu: wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz finansowe 7 inicjatyw młodzieżowych na terenie gminy Święciechowa, praca i edukacja młodzieżowych liderów oraz mentorów, warsztaty oraz wydarzenia intergujące młodzież.

"Nasze busie heklowały i flikowały - my chcemy szyć i dziergać" - Narodowe Centrum Kultury (EtnoPolska2022)
Kwota dofinansowania: 29000 zł
Okres realizacji: 01.03.2022 - 17.10.2022 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty szycia i ręcznych robótek, wizyta studyjna w Łodzi, happening związany z szyciem sweterków dla drzew

"Eksplozja Młodzieżowych Inicjatyw" - Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowany z Funduszy EOG - KONTYNUACJA Z 2021 ROKU
Kwota dofinansowania: 29 216,00 euro (ok. 117 tys. zł)
Okres realizacji: 01.10.2021 - 31.12.2022 r.
Działania w ramach projektu: spotkania informacyjne o projekcie oraz rekrutacja grup młodzieżowych, przeprowadzenie lokalnych diagnoz, wizyta studyjna, dofinansowanie 10 społecznych inicjatyw przygotowanych przez młodzież (każda na kwotę 2000 zł), kampania społeczna związana ze społeczną aktywnością, szkolenia połączone z panelami dyskusyjnymi dla przedstawicieli urzędów gmin nt. funkcjonowania młodzieżowych rad, konferencja podsumowująca


Projekty realizowane w 2021 roku:

"Świąteczny Jarmark Pomysłów" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 9000 zł
Okres realizacji: 01.12.2021 - 31.12.2021 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia integrującego mieszkańców oraz organizacje społeczne i grupy nieformalne z terenu gminy Święciechowa.

"Eksplozja Młodzieżowych Inicjatyw" - Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowany z Funduszy EOG
Kwota dofinansowania: 29 216,00 euro (ok. 117 tys. zł)
Okres realizacji: 01.10.2021 - 31.12.2022 r.
Działania w ramach projektu: spotkania informacyjne o projekcie oraz rekrutacja grup młodzieżowych, przeprowadzenie lokalnych diagnoz, wizyta studyjna, dofinansowanie 10 społecznych inicjatyw przygotowanych przez młodzież (każda na kwotę 2000 zł), kampania społeczna związana ze społeczną aktywnością, szkolenia połączone z panelami dyskusyjnymi dla przedstawicieli urzędów gmin nt. funkcjonowania młodzieżowych rad, konferencja podsumowująca

"Kuźnia Młodzieżowego Wolontariatu" - Centrum PISOP w ramach Konkursu Mikrodoracji Wielkopolska Wiara (Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030)
Kwota dofinansowania: 7000 zł
Okres realizacji: 01.09.2021 - 30.11.2021 r.
Działania w ramach projektu: cykl warsztatów psychologiczno-pedagogicznych oraz warsztatów dot. włączenia społecznego dla wolontariuszy stowarzyszenia, wizyta studyjna

"Razem dla bezpieczeństwa seniorów w gminie Święciechowa" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 1400 zł
Okres realizacji: 01.09.2021 - 31.10.2021 r.
Działania w ramach projektu: realizacja i przygotowanie kampanii społecznej nt. bezpieczeństwa oraz pudełek życia

"Od kultury do aktywności - plenery malarskie w gminie Święciechowa" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 2000 zł
Okres realizacji: 01.06.2021 - 31.07.2021 r.
Działania w ramach projektu: organizacja pięciu pelnerów malarskich w sołectwach gminy Święciechowa

"Młodzi - Seniorom, Seniorzy - Młodym. Bezpieczny Senior w Gminie Święciechowa" - Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)
Kwota dofinansowania: 15000 zł
Okres realizacji: 01.06.2021 - 30.11.2021 r.
Działania w ramach projektu: spotkania profilaktyczno-edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy, dystrybucja pudełek życia wsród 350 seniorów (w wieku 60+) na terenie gminy Święciechowa, realizacja inicjatywy międzypokoleniowej.

"PomalujMY KULTURĄ naszą gminę!" - Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinansowania: 28000 zł
Okres realizacji: 01.03.2021 - 15.10.2021 r.
Działania w ramach projektu: Gminny Konkurs Plastyczny, wystawa artystyczna, wizyta studyjna w Krakowie, ognisko integrujące lokalną społeczność; zaprojektowanie i wydrukowanie kolorowanek przedstawiających lokalne dziedzictwo gminy Święciechowa.

"Pogoń za zającem 2021" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 750 zł
Okres realizacji: 24.03.2021 - 29.04.2021 r.
Działania w ramach projektu: organizacja Pogoni za zającem

 


Projekty realizowane w 2020 roku:

"Przybyszewski Quest" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 2000 zł
Okres realizacji: 23.09.2020 - 30.11.2020 r.
Działania w ramach projektu: organizacja dwóch warsztatów dla dzieci i młodzieży nt. tworzenia questów, utworzenie questu z zagadkami i spacerem po Przybyszewie, wydruk questów i dystrybucja

"Połączeni historią" - Fundacja Orlen
Kwota dofinansowania: 7000 zł
Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.04.2021 r.
Działania w ramach projektu: uporządkowanie dawnego cmentarza poewangelickiego w Lasocicach,  zaprojektowanie i przygotowanie tablic opisujących rodzinę von Leessen, wraz z wizerunkiem kaplicy z Trzebin i postawienie ich w Lasocicach oraz w Trzebinach

Młodzieżowe Wulkany Partycypacji - Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
kwota dofinansowania: 107 450,00 zł
Okres realizacji: 01.02.2020 - 30.11.2020
Działania w ramach projektu: zrekrutowanie 15 młodzieżowych zespołów (dwuosobowych) w wieku 13-19 lat z terenu powiatów: leszczyński, kościański, gostyński, rawicki oraz Miasto Leszno; udział młodzieży w Szkole Młodzieżowych Liderów i wizycie studyjnej w Warszawie, udział w warsztatach nt. tworzenia projektów oraz partycypacji społecznej, wypracowanie i zorganizowanie inicjatyw angażujących lokalną społeczność

"COOLturalny Powiat" - Powiat Leszczyński - rezygnacja z realizacji ze względu na ograniczenia związane z COVID-19
Kwota dofinansowania: 2500 zł
Okres realizacji: 14.02.2020 - 15.12.2020 r.
Działania w ramach projektu: organizacja warsztatów świątecznych oraz wyjazd do teatru

"Lokalnie, aktywnie, razem – dla gminy Święciechowa!" - Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 01.02.2020 - 31.10.2020 r.
Działania w ramach projektu: organizacja Pogoni za zającem, Rodzinnego Festynu oraz Orientuj sie 2020.


 

Projekty zrealizowane w 2019 roku:

"Razem możemy więcej" – Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 22.11.2019 – 26.12.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia integrującego grupy nieformalne, organizacje pozarządowe orqz lokalną społeczność.

„Uwolnij książkę na wsi – BOOKcrossing!” – Fundacja Tesco (w ramach programu „Decydujesz – pomagamy”
Kwota dofinansowania: 3000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.10.2019 r.
Działania w ramach projektu: postawienie budek bookcrossingowych na placach zabaw w Lasocicach, Przybyszewie oraz w Ogrodach, organizacja happeningu promującego czytelnictwo.

„Nasze wspólne dziedzictwo” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!”)
Kwota dofinansowania: 7000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 30.09.2019 r.
Działania w ramach projektu: spotkania z mieszkańcami, renowacja – odmalowanie figur

„Odkryj skarb – co kryją wsie?” – Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 2000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.10.2019 r.
Działania w ramach projektu: Warsztaty dla lokalnej społeczności i tworzenie questów, zorganizowanie Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

„COOlturalne i aktywne – Babki na maksa!”– Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 2500 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 15.12.2019 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty kulinarne, wyjazd do teatru do Leszna, wydanie broszury z przepisami kulinarnymi.

„(Na)kręcone wsie” – Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinansowania: 22 000 zł
Okres realizacji: 01.05.2019 – 31.08.2019 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty ze sztuk wizualnych (dziennikarskie, fotograficzne, filmowe), gminny konkurs fotograficzny, letnie objazdowe kina plenerowe, wizyta studyjna w Łodzi, nagrywanie filmu o dziedzictwie kulturowym gminy Święciechowa, ognisko podsumowujące.

„COOLturalny senior” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu)
Kwota dofinansowania: 20 000 zł
Okres realizacji: 01.06.2019 – 30.11.2019 r.
Działania w ramach projektu: tematyczne spotkania i warsztaty m.in. z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym, kosmetyczką; przygotowanie wspólnej międzypokoleniowej inicjatywy, wyjazd do teatru do Wrocławia.
Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare.

„Orientuj się 2019” – Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 700 zł
Okres realizacji: 01.07.2019 – 31.08.2019 r.
Działania w ramach projektu: zorganizowanie wydarzenia „Orientuj się 2019”; spotkania zespołu wolontariuszy.

„Mali Inżynierowie Gminy Święciechowa” – Fundacja Tesco (w ramach programu „Decydujesz – pomagamy”
Kwota dofinansowania: 3000 zł
Okres realizacji: 01.05.2019 – 30.06.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja warsztatów robotyki LEGO dla dzieci w Lasocicach, Krzycku Małym, Strzyżewicach, Trzebinach oraz w Długiem Starem.

„Pogoń za zającem 2019” – Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 680 zł
Okres realizacji: 01.04.2019 – 02.05.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia „Pogoń za zającem 2019” – poszukiwania wielkanocnego zajączka dla dzieci.

„Od kreatywności do aktywności” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”)
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.03.2019 r.
Działania w ramach projektu: cykliczne warsztaty w Kuźni marzeń m.in. mydlarskie, modelowanie balonów, recyklingowe, eksperymenty, papiernicze, artystyczne, robienia biżuterii; popołudnia z grami planszowymi.


Projekty zrealizowane w 2018 roku:

"Wieś kulturą malowana" – Narodowe Centrum Kultury (Program Kultura – Interwencje 2019. EtnoPolska)
Kwota dofinansowania: 18 300 zł
Okres realizacji: 30.09.2018 - 20.12.2018 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty artystyczne dla dzieci młodzieży wraz z wykonaniem muralu w Przybyszewie, konkurs plastyczny, wyjazd studyjny do Warszawy, ognisko podsumowujące

„Piknik historyczny – Wspólnie dla Niepodległej" – Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 30.07.2018 - 18.11.2018 r.
Działania w ramach projektu: organizacja konkursu plastycznego oraz Pikniku Historycznego „Wspólnie dla Niepodległej” w Lasocicach

„Rajd Rowerowy – poznajmy piękno naszych wsi" – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Kwota dofinansowania: 10 000 zł
Okres realizacji: 01.07.2018 - 15.11.2018 r.
Działania w ramach projektu: organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego zakończonego kinem plenerowym

„Od kreatywności do aktywności” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”)
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.03.2019 r.
Działania w ramach projektu: cykliczne warsztaty w Kuźni marzeń m.in. mydlarskie, modelowanie balonów, recyklingowe, eksperymenty, papiernicze, artystyczne, robienia biżuterii; popołudnia z grami planszowymi.

„Razem możemy więcej” – Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 30.11.2018 – 31.12.2018 r.
Działania w ramach projektu: organizacja we współpracy z innymi organizacjami z terenu Gminy Święciechowa wydarzenia integrującego społeczność gminy.


 

SPRAWOZDANIA W ZWIĄZKU Z POSIADANYM STATUSEM ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Sprawozdania merytoryczne oraz finansowe:

- 2020 rok - TUTAJ

- 2021 rok - TUTAJ

- 2022 rok - TUTAJ

Nasze Stowarzyszenie tworzą młodzi i energiczni ludzie! Oto oni:

 

 

 

 

 

 

wspólne

 


ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

  mikolajkosta

 PREZES ZARZĄDU

Mikołaj Kostaniak - w Stowarzyszeniu ZMW od 2011r.; a od 2016r. jest prezesem zarządu Stowarzyszenia ZMW; od grudnia 2018 r. wiceprezes Fundacji z marzeniami; Radny i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa (kadencja 2018-2023); fundator i członek zarządu Instytutu Rozwoju Liderów; członek Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad przy PROM (Polska Rada Organizacji Młodzieżowych), opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa; z wykształcenia geograf (UAM Poznań); ukończył studia na kierunkach "Administracja - organizacja i zarządzanie" (WSB Wrocław) oraz MBA - Master Business Administration (KUL Lublin); na co dzień pracuje w Ogólnopolskiej Feredacji Organizacji Pozarządowych, gdzie koordynuje ogólnopolski projekt "Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO". We wcześniejszych latach: Koordynator Regionalny Szlachetnej Paczki Wielkopolskie (2017-2018); Lider Rejonu Leszno Szlachetnej Paczki (2016-2017); Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa (2014-2016); Lubi działać na wielu płaszczyznach, lecz najbardziej w pracy z młodzieżą. Z zamiłowania podróżnik.

 

  MichasiaL

SKARBNIK
Michalina Leciejewska - swoją przygodę z ZMW rozpoczęła w 2011r. i z wielką satysfakcją działa do dnia dzisiejszego pełniąc funkcję Skarbnika (od grudnia 2017r.), magister zarządzania i logistyki, mentorka i animatorka wielu projektów, jest osobą otwartą na nowe pomysły, znajomości, dlatego uważa, że wolontariat daje jej dużo energii i zapału do pracy; uwielbia tańczyć i biegać

  paulinastachowska

SEKRETARZ
Paulina Stachowska - w Stowarzyszeniu ZMW od 2017r.; a od grudnia 2017r. jest Sekretarzem Stowarzyszenia ZMW; s tudentka III roku filologii angielskiej w PWSZ w Lesznie; interesuje się językami, literaturą oraz nowymi technologiami w nauczaniu; w wolnych chwilach lubi czytać książki oraz oglądać "Przyjaciół".

 
KOMISJA REWIZYJNA
 
  anna urbańska foto strona1PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ
PEŁNOMOCNIK WALNEGO ZEBRANIA
Anna Urbańska
 - w ZMW angażuje się niemal od początków istnienia, jednak formalnie dołączyła do niego w 2010 r.; wieloletnia Wiceprezes Stowarzyszenia, od 2017r. członek Komisji Rewizyjnej; obecnie mieszkanka Długich Starych; z wykształcenia socjolog, z zamiłowania społecznik; szczęśliwa mama Michalinki, Mikołaja i Kasi oraz szczęśliwa żona; prowadzi własną działalność oraz gospodarstwo wspólnie z mężem; lubi podróżować, sprawiać frajdę dzieciakom, nie tylko swoim; uwielbia muzykę i taniec.
  bianka frąckowiak foto 1Bianka Frąckowiak - jestem wolontariuszką w ZMW od maja 2016 roku. Uczę się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, na profilu technik ekonomista. Byłam również Radną II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy. Interesuję się żużlem, muzyką,historią oraz aktorstwem. W wolnej chwili lubię czytać książkę, bądź spotykać się ze znajomymi. Uwielbiam również podróżować.
  WeronikaMWeronika Matuszewska -  z ZMW związana była w latach 2012-2017, a następnie od 2019 do dnia dzisiejszego. Członek Komisji Rewizyjnej. Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Ekonomia – finanse i rachunkowość. Obecnie studentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Zarządzanie Projektami Społecznymi. Fanka piłki nożnej i żużla. Uwielbia tańczyć i jeździć na nartach. W wolnych chwilach lubi czytać, słuchać muzyki, oglądać filmy, jeździć autem bez celu lub spędzać czas ze znajomymi. Wolontariat jest dla niej możliwością rozwoju, szansą na sprawdzenie siebie, a także przygodą życia.

 


WOLONTARIUSZE i CZŁONKOWIE 

 

    Beata Tycner foto stronaBeata Tycner - swoją przygodę z ZMW rozpoczęła w 2005 r., w latach 2013-2015 pełniła fuckcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia; obecnie członek i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Jak sama przyznaje - to doświadczenie dało jej mnóstwo satysfakcji i radości; mama Hani i Grzesia oraz szczęśliwa żona; uwielbiam płyty winylowe i jazdę na rolkach; na co dzień pracuje w branży reklamowej jako grafik komputerowy.    
    Remigiusz LeciejewskiRemigiusz Leciejewski - z organizacją związany od początków jej istnienia; współzałożciel klubu ZMW w 1996r., a następnie Stowarzyszenia ZMW; wieloletni Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia; Radny Powiatowy Powiatu Leszczyńskiego; szczęśliwy ojciec Madzi oraz szczęśliwy mąż.    
    JoannaSJoanna Skorupińska – wolontariuszką w „ZMW” jest od czerwca 2016r. Studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Interesuje się geografią turystyczną oraz sportem. W wolnym czasie jeździ na rolkach czy rowerze. Czyta książki oraz rozwiązuje sudoku. Wolontariat daje jej dużo energii do działania, a robienie czegoś dla innych przynosi satysfakcję.

   
    majabresinskaMaja Bresińska - wolontariuszka w ZMW od kwietnia 2017 roku; uczennica klasy o profilu technik usług fryzjerskich w technikum numer 4 w Lesznie Interesuje się żużlem i tańcem Uwielbiam zajmować się dziećmi, a każdą wolną chwilę spędzać ze znajomymi. Lubię pomagać i cieszyć  się ze szczęścia innych i właśnie ZMW daje mi do tego duże możliwości.    
    arekwojcik12Arkadiusz Wójcik - wolontariusz w Stowarzyszeniu ZMW od wakacji 2017 roku. Chodzę do ósmej klasy w szkole podstawowej w lasocicach, interesuję się motoryzacją a konkretnie motocyklami. W wolnym czasie lubię grać na komputerze. Lubię poznawać ludzi i nawiązywać nowe kontakty.    
     kubawojcik12Jakub Wójcik - wolontariusz "ZMW" od 2016 roku; uczeń Zespołu Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie; w wolnych chwilach zajmuje się informatyką i układaniem kostki rubika.    
     
WiktoriaO

Wiktoria Olejniczak w Stowarzyszeniu "ZMW" działa od maja 2017 roku; studentka II roku politologii na Uniwersytecie Warszawskim; Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa (2020-2022); pasjonatka samorządu terytorialnego i historii politycznej Polski. Dusza artystyczna -  interesuje się fotografią, filmem, muzyką, tańcem i sztuką.

   
    anitakazmierska Anita Kaźmierska – swoją przygodę z ZMW rozpoczęła w 2013r. i z wielką satysfakcją działa do dnia dzisiejszego. Ten czas pozwolił jej na poznanie nowych osób, zdobycie przydatnych umiejętności oraz pomocy innym. Obecnie jest księgową w Biurze Rachunkowym. Pasją Anity jest Jumping Frog.
   
    kubataranJakub Taranowicz - do Stowarzyszenia ZMW należy od początku roku 2019. Na co dzień pracuje jako operator. W wolnym czasie lubi spotykać się z przyjaciółmi, grać w szachy i oglądać seriale.  Zainteresowania Kuby to komputery, piłka nożna oraz siłownia.    
    WiktoriaSZWiktoria Szłapczyńska - do "ZMW" dołączyła w 2022 roku. Tegoroczna maturzystka.  Od wielu lat jej pasją jest taniec, należy do Zespołu Pieśni i Tańca Marynia. Jest także Młodzieżową Radną Gminy Święciechowa. Największą radością Wiktorii jest angażowanie się społecznie, widok ludzi cieszących się na działania oraz uśmiech dzieci, bawiących się razem z wolontariuszami.  Wolontariat to możliwość zmiany czegoś na lepsze, pomocy człowiekowi w potrzebie, ale też możliwość integracji z wspaniałymi ludźmi. Wiktoria uważa, że działając w grupie, możemy zrobić wiele, trzeba tylko chcieć.    
    Emilkakostaniak

Emilka Kostaniak- wolontariuszką w Stowarzyszeniu ZMW jest od maja 2016 roku; od X 2016 r. Radna w Młodzieżowej Radzie Gminy Święciechowa; uczennica Gimnazjum w Lasocicach; lubi spotykać się ze znajomymi, a jej oczkiem w głowie jest praca z dziećmi.

   
    ZuziaLZuzanna Leciejewska –  wolontariuszką w „ZMW" jest od maja 2017 roku; maturzystka III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie; w wolnych chwilach lubi aktywnie spędzać czas, realizować nowe projekty i zwiedzać nowe miejsca, ponadto interesuje się żużlem oraz tańcem; 2011-2023 r.  tancerka w Zespole Pieśni i Tańca Marynia w Święciechowie.
   
    OLAM

Ola Musielak - W "ZMW" działa od 2019 roku. Uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego w Leszno, gdzie sprawuje funkcję zastępcy przewodniczącego. Oprócz tego jest przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. Aktywnie bierze udział w lokalnych działaniach społecznych i chętnie pomaga w ich organizacji. 

   
   

 JagodaM

Jagoda Macieszonek - wolontariuszem w "ZMW" jest od 2019 roku, ma 18 lat. Dzięki ZMW poznała masę wspaniałych osób z którymi zawsze miło spędza czas. Pomaganie innym sprawia jej przyjemność, dlatego w Stowarzyszeniu czuje się jak ryba w wodzie. Najbardziej w "ZMW" lubi atmosferę, która panuje nie tylko na inicjatywach ale także na spotkaniach. Dzięki wolontariatowi nie boi się podążać za pasjami oraz dbać o naszą lokalną społeczność. Interesuje się sztuką, kocha rysować dlatego wybiera się w tym roku, na studia na ASP. W wolnym czasie czyta książki, podróżuje a także zgłębia tajniki historii

   
   

JuliaJ

Julia Józefiak wolontariuszka w ZMW od 2021 roku. Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. W wolnych chwilach lubi malować i słuchać muzyki. 

   
     

JuliaSt

Julia Stachowskaze Stowarzyszeniem ZMW związana jest od czerwca 2021 roku. Chodzi do 1 klasy w 1 Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie o profilu matematyczno- językowym. W wolnym czasie lubi czytać książki i słuchać muzyki. Od 10 lat tańczy w Zespole Pieśni I Tańca Marynia. Do brania udziału w różnych inicjatywach motywuje ją uśmiech osób, dla których organizuje daną inicjatywę. Dzięki wolontariatowi poznała wielu wspaniałych osób i przeżyła cudowne chwile, które zapamięta do końca życia

   
   

Sara Zamelska

 

Sara Zamelska - wolontariuszka w Stowarzyszeniu ZMW od lutego 2020 r; chodzi do I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie; interesuje się jazdą konną. Lubi poznawać nowe osoby i spędzać czas ze znajomymi.

   
   

JuliaSZ

 

Julia Szłapczyńska - jako wolontariuszka Stowarzyszenia działa od października 2023 roku. Ma 14 lat i jest uczennicą  Szkoły Podstawowej w Święciechowie. W wolnym czasie lubi czytać książki i tańczyć. Od dwóch lat należy do ZPiT Marynia. Wolontariat daje jej radość, a współpraca z innymi daje chęć do dalszego działania.

   
   

PiotrSkorupinski

Piotr Skorupiński - wolotariuszem jest od 2021 roku, chodzi do Szkoły Podstawowej w Lasocicach. Gra w piłkę i lubię chodzić po górach.

   
     

MilenaFrackowiak

 

Milena Frąckowiakdo Stowarzyszenia ZMW dołączyła w 2021 roku będąc w 6 klasie, aktualnie uczęszcza do liceum o kierunku kosmetologicznym w TEB Edukacja. W wolnym czasie rozwija swoje pasje i spotyka się z znajomymi. Bycie wolontariuszem pozwala Milenie rozwijać nowe umiejętności oraz pomagać innym.

   
     

MonikaR

Monika Rybacka - w "ZMW" działa od 2021 roku. Uczęszcza do Zespołu Szkół  Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, gdzie należy do Samorządu Uczniowskiego. Monika chętnie uczestniczy w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. W Stowarzyszeniu poznała wielu wspaniałych ludzi, którzy motywują ją do dalszego działania.

   
   

 

PatrycjaB

Patrycja Bachorska- do Stowarzyszenia ZMW należy od 2021 roku i działa do dnia dzisiejszego. Uczęszcza do ZSRB w Lesznie. W wolnym czasie lubi spotykać się ze znajomymi i jeździć rowerem. ZMW to dla niej możliwości rozwoju oraz spotkania wspaniałych ludzi. Interesuje się strażą oraz żużlem..

 

   

 

WeronikaL

Weronika Lechańska  -  wolontariuszka w ZMW od września 2022 roku. Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. W wolnym czasie lubi słuchać muzyki, spotykać się ze znajomymi i czytać książki. Od 2014 roku jest tancerką w Zespole Pieśni i Tańca Marynia w Święciechowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIkodemSZ

Nikodem Szymański  -  do Stowarzyszenia ZMW należy od 2023 roku. Jest uczniem ZSP w Kościanie na kierunku technik ekonomista. W wolnym czasie uwielbia zwiedzać opuszczone miejsca oraz udzielać się społecznie. Jest pasjonatem wielu sportów. Od 2022 roku pełni funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JakubD

Jakub Dobierzyński  - wolontariuszem jest od listopada 2023 roku. Ma 13 lat i uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Lasocicach.Główne zainteresowania Jakuba to motory, quady oraz gra w gry takie jak  Fortnite lub Minecraft. Wolontariat to  bardzo dobra atmosfera i super zabawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArturP

Artur Poprawskize Stowarzyszeniem ZMW związany  jest od listopada 2023 roku.  W wolnym czasie lubi słuchać muzyki, spotykać się znajomymi. Interesuje się boksem oraz piłką nożną. Ceni bardzo relacje z innymi, uwielbiam zwierzęta szczególnie psy i koty. Jest uczniem Szkoły Podstawowej w Lasocicach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WiktoriaM

Wiktoria Mikołajczak - w Stowarzyszeniu ZMW działa od listopada 2023 roku. Lubi rysować, czytać komiksy i mangi, grać w gry komputerowe, słuchać muzyki i oglądać horrory i anime. Interesuje się muzyką i cukiernictwem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZofiaS

Zofia Stachowiak - wolontariuszka Stowarzyszenia ZMW od grudnia 2023 roku roku. Chodzi do VII klasy do Szkoły Podstawowej w Lasocicach. Interesuje się muzyką .

 

Sprawozdania merytoryczne oraz finansowe:

- 2020 rok - TUTAJ

- 2021 rok - TUTAJ

- 2022 rok - TUTAJ

STATUT STOWARZYSZENIA
„ZMW”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „ZMW” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2
Siedzibą stowarzyszenia jest Przybyszewo. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem gminy Święciechowa.

§3
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu, a także innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§5
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, w tym członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nie mogą przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rozdział II
Cele i sposoby działania
§8

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społecznego, kulturowego, gospodarczego rozwoju wsi Przybyszewo, Lasocice i Ogrody, Gminy Święciechowa oraz Powiatu Leszczyńskiego, ich promocja oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności działalności w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. Działalności charytatywnej;
4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. Ochrony i promocji zdrowia,
7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9. Działalności wspomagającej rozwój techniki;
10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. Turystyki i krajoznawstwa;
17. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających;
18. Rozwój demokracji;
19. Ratownictwa i ochrony ludności;
20. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
21. Promocji i organizacji wolontariatu;
22. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
23. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24. Działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych;
25. Integracji mieszkańców wsi;
26. Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi;
27. Promowania regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji;
28. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej;
29. Wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i krzewienia historii;
30. Wspieranie rozwoju inicjatyw społeczności lokalnej;

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie, współorganizowanie imprez naukowych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez integrujących dzieci, młodzież i ich rodziców.
2. Współdziałanie z organami państwa, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, jednostkami samorządu.
3. Współdziałanie z placówkami edukacyjnymi, instytucjami, organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi lub zagranicznymi.
4. Współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy uczniów, dzieci i młodzieży.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
6. Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego.
7. Działania na rzecz rozwoju gminy Święciechowa oraz wsparcia społeczności lokalnych.
8. Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych, wycieczek krajoznawczych oraz wystaw, konkursów i prezentacji związanych tematycznie z działalnością statutową Stowarzyszenia.
9. Współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami i fundacjami o zbieżnych celach i zadaniach.
10. Podejmowanie działań wspierających różne formy inicjatyw kulturalnych, turystycznych i ekologicznych oraz inicjowanie form samoorganizacji społeczności lokalnej.
11. Pozyskiwanie darczyńców wspierających przedsięwzięcia statutowe Stowarzyszenia.
12. Aktywny udział członków Stowarzyszenia w realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury, sztuki, turystyki, ekologii i szeroko rozumianego rozwoju środowiska lokalnego.
13. Uczestnictwo w konferencjach, zjazdach i szkoleniach dotyczących tematyki zbieżnej z zakresem działalności Stowarzyszenia.
14. Włączanie się w inne działania służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
15. Realizację zadań statutowych w oparciu o wolontariat jako formę aktywnego udziału osób wspierających działalność Stowarzyszenia.
16. Prowadzenie akcji charytatywnych.
17. Inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej oraz uczestniczenie w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru Stowarzyszenia.
18. Prowadzenie akcji społecznych, reklamowych i informacyjnych.
19. Upowszechnianie sportu, rekreacji, oraz aktywnego wypoczynku w szczególności dla dzieci i młodzieży;
20. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi;
21. Organizowanie konkursów grantowych na rzecz społeczności lokalnej oraz innych organizacji pozarządowych;
22. Opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych;
23. Organizowanie szkoleń dla członków stowarzyszenia i wolontariuszy.
24. Inne działania służące realizacji celów statutowych.

§10
Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na jego działalność statutową.

§11

1. Stowarzyszenie w zakresie celów i sposobów ich realizacji określonych odpowiednio w §8 i §9 powyżej, może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
a. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
b. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
c. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
d. 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
e. 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
f. 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana ;

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:
a. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
b. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.
c. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
d. 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
e. 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
f. 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana ;

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.

§14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, w tym również obywatel innego państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, być członkami Stowarzyszenia, przy czym nie przysługuje im prawo udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach Członków oraz nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, po złożeniu pisemnej deklaracji.

§15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkowie wspierający przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, po złożeniu pisemnej deklaracji.


§16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani w drodze uchwały Walnego Zgromadzenie Członków na wniosek co najmniej 1/3 osób wchodzących w skład Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§17

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
5. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek.

§19

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

§20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§21

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. wykluczenia przez Zarząd:
i. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
ii. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
iii. z powodu nie płacenia składek za okres 10 miesięcy;
iv. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały.
3. W przypadku złożenia odwołania w terminie, członkostwo ustaje z chwilą negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków. Do momentu rozpatrzenia odwołania, członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§22

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§23

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

§24

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Na wniosek uprawnionych do głosowania odbywa się ono w sposób tajny.

§25

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, przy czym każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem;
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§26

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania pisemnie lub mailowo lub poprzez wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien określać sprawy, które mają zostać rozpatrzone przez nadzwyczajne Walne Zebranie. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Zarządowi.
4. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący. Walne Zebranie każdorazowo, przez aklamację, dokonuje wyboru Przewodniczącego. W braku jednomyślności Przewodniczącym ustanawia się Prezesa bądź członka Zarządu.
5. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Wniosek o utajnienie głosowania nad uchwałą musi być przyjęty przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
6. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenia ma głos Przewodniczącego.
7. Walne Zebranie może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zebrania.

§27

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian statutu;
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także innych sprawozdań, których sporządzenie wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawa;
6. uchwalanie budżetu;
7. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§29

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.


§30

1. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, sekretarza oraz skarbnika.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia określa się zgodnie z § 7 niniejszego statutu. Zasady i warunki zatrudnienia członków Zarządu Stowarzyszenia określa Walne Zgromadzenie Członków.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między nimi Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Mandat członka Zarządu wygasa:
a. w razie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu, w przypadku gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia innemu członkowi Zarządu.
b. w razie śmierci członka Zarządu.
c. w razie odwołania przez Walne Zebranie.
d. w razie upływu kadencji na jaką został powołany.
e. w razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych.
f. w razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.


§31

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego z członków Zarządu, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Prezesowi. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Zarządu.

§32

Do reprezentacji Stowarzyszenia, w wszystkich sprawach w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§33

Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.


§34

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie wewnętrznej działalności Stowarzyszenia, w tym w szczególności działalności Zarządu;
b. składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
d. składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla członków Zarządu;
e. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
f. żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
g. żądanie od członków Stowarzyszenia i Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą;
h. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni z zastrzeżeniem § 7 niniejszego statutu.
5. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
6. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Komisji muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed planowanym walnym zebraniem.
7. Posiedzenie Komisji może być zwołane na wniosek każdego z członków Komisji, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku przewodniczącemu Komisji. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Komisji.
8. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego Komisji.
9. Mandat członka Komisji wygasa:
a) w razie rezygnacji z członkostwa w Komisji – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu.
b) w razie śmierci członka Komisji.
c) w razie odwołania przez Walne Zebranie.
d) w razie upływu kadencji na jaką został powołany.
e) w razie utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych.
f) w razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.

§35

1. W przypadkach określonych w § 34 ust. 3 lit. c) Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. Składki członkowskie;
b. Darowizny, spadki, zapisy;
c. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz pożytki z majątku Stowarzyszenia;
d. Dotacje, subwencje i środki pomocowe;
e. Ofiarność publiczna;
f. sponsoring, czyli umowy o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięć w zamian za promocję sponsora;
g. wpływy z innych źródeł przewidzianych przez powszechnie wiążące przepisy prawa.

§37

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub w kasetce przechowywanej u Skarbnika Stowarzyszenia.

§38

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2. W księgach rachunkowych Stowarzyszenia odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa księgowana jest odrębnie, zgodnie z właściwymi przepisami.

§39

Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§40

Dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie przeznaczone są w całości na działalność pożytku publicznego.

§41

Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§42

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Inicjatywa w zakresie zmiany statutu przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Poza przypadkiem wykonywania inicjatywy w zakresie zmiany statutu przez Zarząd, wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony Zarządowi na piśmie, a treść proponowanej zmiany musi być podana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.


§43

1. Inicjatywa w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia. W razie braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje po 15 minutach kolejne Walne Zebranie, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§44

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 


Nowe brzmienie statutu uchwalone podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ZMW w dniu 25.09.2020 roku.